Офіційні правила Бонусної програми «Евротойчик»

Офіційні правила Бонусної програми «Евротойчик»

 

ПУБЛІЧНА ОФЕРТА

«Офіційні правила Бонусної програми «Евротойчик»

 

Зміст

1. Визначення термінів

2. Загальні положення

3. Умови використання Бонусного Рахунку

4. Початок використання Бонусного Рахунку

5. Права та обов`язки Організатора

6. Використання персональних даних Користувача

7. Порядок нарахування Бонусів

8. Порядок використання Бонусів

9. Інші умови

10. Відповідальність

11. Застереження

 

 

1.Визначення термінів.

1.1 Організатор - юридична особа ФОП Корольова що визначає умови та правила користування Бонусной програмой «Евротойчик», та здійснює управління та організацію всіх процедур, які є невід`ємною частиною функціонування Бонусной програми «Евротойчик».

1.2. Бонусна програма «Евротойчик» (далі за текстом – Програма) система винагородження Учасників/Користувачів Бонусного Рахунку шляхом надання їм привілеїв та бонусів, які можуть використовуватись, як знижка при купівлі товарів в інтеренет магазині www.eurotoy.com.ua

1.3. . Бонусний Рахунок - віртуальний депозитарій Бонусів Користувача, з якого можуть бути списані Бонуси (Евротойчики) під час розрахунку Користувача за товар, та на який можуть бути нараховані Бонуси при виконанні Користувачем умов їх отримання.

1.4. Користувач Рахунку (далі Користувач) - дієздатна фізична особа, яка досягла 18-річного віку, має громадянство України, та Акцептувала умови даної публічної оферти.

1.5. Партнер Програми – суб'єкт господарювання, який відповідно до умов та правил участі у Програмі лояльності «Бонусний Рахунок» нараховує Користувачам Бонуси та/або надає їм можливість отримати інші заохочення. Актуальний перелік Партнерів Програми за їх наявності розміщується на сайті www.eurotoy.com.ua

1.6. Персональний Номер Користувача (далі – ПНУ) – унікальний номер, що закріплюється за кожним Користувачем у форматі номеру українського GSM-оператора, необхідний для ідентифікації Користувача в інформаційній системі Організатора .

1.7. Бонус - віртуальна одиниця, що нараховується Користувачу та накопичуєтся на його Бонусному Рахунку, та може бути використана під час розрахунку за товари для отримання знижки. Бонус не є грошовою одиницею та не може бути обміняний на грошові кошти.

1.8. Анкета - електронний реєстраційний документ (опитувальник), що розташований у Персональному Кабінеті авторизованого відвідувача сайту www.eurotoy.com.ua та заповнюється останнім для реєстрації та отримання права використання Бонусного Рахунку.

1.9. Точка продажу – Інтернет-магазин www.eurotoy.com.ua

1.10. Транзакція - операція з оплати товарів, які замовлені Користувачем на сайті.

1.11. Публічна Оферта - пропозиція Організатора, адресована Користувачам/потенційним Користувачам, прийняти умови даних правил на визначених нижче умовах.

1.12. Інтернет магазин (Сайт) - засіб для представлення та або реалізації товару, шляхом вчинення електронного правочину в інформаційно-телекомунікаційній мережі за адресою www.eurotoy.com.ua

1.13. Акцепт - повне та безумовне, прийняття Покупцем/Користувачем умов Публічної оферти шляхом проходження процедури реєстрації на сайті www.eurotoy.com.ua. Моментом Акцепту вважається вибір Покупцем такої опції у відповідному розділі інтернет магазину на сайті www.eurotoy.com.ua

1.14. Персональний кабінет - сервіс за допомогою якого покупець має можливість отримати інформацію про зроблені замовлення, покупки та Бонусний Рахунок Користувача, а також інші активності здійснювані покупцем на сайті інтернет магазину.

 

2.Загальні положення

2.1. Ці Правила є договором приєднання у розумінні ст. 634 Цивільного кодексу України.

2.2 Бонусна програма «Евротойчик» не є азартною грою, лотереєю, послугою у сфері грального бізнесу.

2.3. Бонусна програма «Евротойчик» діє по всій території України, крім тимчасово окупованих теріторій.

3.Умови користування Бонусним Рахунком

3.1. Будь-яка фізична особа, яка відповідає вимогам зазначеним в п.1.3. даної Оферти, має право стати Учасником Бонусної  програми «Евротойчик» та долучитися до користування Бонусним Рахунком шляхом коректного та достовірного заповнення Анкети Користувача,  та акцепту умов даної Оферти. Виконання умов зазначених в даній Оферті є обов`язковим для всіх Учасників Бонусної програми «Евротойчик»  та Користувачів Бонусного Рахунку.

3.2. Користувачі Бонусного Рахунку мають право отримувати та накопичувати Бонуси. При здійсненні покупок Користувачі Бонусного Рахунку мають право отримувати знижки, розмір яких встановлюється Організатором та розраховується на підставі накопичених та використаних Користувачем Бонусів. За фактом розрахованої та наданої знижки, аналогічна сума Бонусів списується Організатором з Бонусного Рахунку Користувача.

3.3. Користувачі Бонусного Рахунку мають право на отримання додаткових переваг, які надаються на встановлених Організатором умовах або згідно правил акційних та маркетингових заходів.

3.4. Користувач надає свою беззаперечну згоду на збір, обробку, зберігання та використання своїх персональних даних Організатором згідно ст.8 Закону України «Про захист персональних даних» положення чинного законодавства України та умов даної Оферти.

Доступ до Персональних даних Користувача можуть мати лише уповноважені представники Організатора.

3.5. Інформація про умови та правила користування Бонусним Рахунком є публічною та розміщується на сайті www.eurotoy.com.ua

3.6. Основним ідентифікатором Користувача Бонусного Рахунку в інформаційній системі Організатора є його прізвище, ім’я та по батькові, а також Персональний Номер Користувача у форматі номеру українського GSM-оператора.

3.7. Бонусний Рахунок призначений виключно для особистого користування фізичними особами. Бонуси не можна передавати, продавати, отримати компенсацію в т.ч. грошову, або будь-яким іншим способом відчужувати.

3.8. Датою початку користування Бонусним Рахунком є дата Акцепту цих Правил Бонусної  програми «Евротойчик» і умов користування Бонусним Рахунком на сайті www.eurotoy.com.ua

3.9. Персональний Номер Користувача дійсний в якості ідентифікатора Користувача в системі протягом всього терміну користування Бонусним Рахунком.

3.10. Кожен Користувач Бонусного Рахунку може в будь-який час припинити користуватися Бонусним Рахунком  та відмовитись від накопичення та використання Бонусів.

3.11. У разі зміни номера мобільного телефону Користувача необхідно зареєструвати  новий номер мобільного телефона на www.eurotoy.com.ua у Персональному Кабінеті.

3.12. У разі несвоєчасного інформування Користувачем про зміну номера мобільного телефону, Організатор не несе відповідальності за всі операції, що проводяться на Бонусному Рахунку Користувача до надходження відповідного інформування.

 

4. Початок використання Бонусного Рахунку

4.1. Щоб почати використання Бонусного Рахунку, потенційний Користувач повинен:

1) Бути повнолітньою дієздатною фізичною особою та мати громадянство України

2) Бути зареєстрованим/авторизованим відвідувачем сайту www.eurotoy.com.ua

3) Достовірно та коректно заповнити Анкету Користувача

4) Акцептувати умови даної публічної Оферти.

4.2. Процедура реєстрації  Користувача є підтвердженням його погодження з даними Бонусної  програми «Евротойчик».

4.3. Після успішного завершення реєстрації Користувача в інформаційній системі Організатора йому присвоюється Персональний Номер Користувача, надається статус Користувача Бонусного Рахунку та активується Бонусний Рахунок.

Користувач повідомляється про успішне завершення реєстрації та отримання статусу Користувача Бонусного Рахунку шляхом відображення повідомлення на сайті www.eurotoy.com.ua та шляхом відправки Оператором електронного листа на електронну адресу Користувача, вказану у Анкеті.

 

5. Права та обов’язки Організатора

5.1. Організатор має право в однобічному порядку призупинити або припинити дію Бонусної  програми «Евротойчик» або змінити умови і правила користування Бонусним Рахунком в будь-який час. У разі припинення дії Програми, всі Бонуси, які наявні на Рахунку Користувача на цей момент, можуть бути використані ним протягом 30 (тридцяти) календарних днів з моменту публічного розміщення відповідної інформації про припинення дії Програми на сайті www.eurotoy.com.ua

Організатор зобов'язаний публічно повідомляти Користувачів про всі зміни в правилах і умовах користування Бонусним Рахунком шляхом розміщення інформації на сайті www.eurotoy.com.ua не пізніше, ніж за 14 ( чотирнадцять) календарних днів до вступу в силу таких змін.

Публічне розміщення інформації про будь-які зміни в правилах і умовах користування Бонусним Рахунком на сайті www.eurotoy.com.ua вважається фактом інформування Користувачів про ці зміни.

5.2. Організатор має право відмовити потенційному Користувачу у бажанні використання Бонусного Рахунку, видалити або припинити дію Персонального Номера Користувача та заблокувати його Бонусний Рахунок у таких випадках:

5.2.1. Використання або спроба використання Користувачем Персонального Номера, Персонального Кабінету, Бонусного Рахунку способом, який не відповідає Правилам Програми.

5.2.2. Будь-яка обґрунтована підозра Організатора у зловживаннях з боку Користувача щодо користування Бонусним Рахунком.

5.2.3. Відсутність активних дій Користувача протягом 36 місяців.

5.2.4. Інші обставини, які Організатор буде вважати як достатніми для відмови Користувачу у користуванні Бонусним Рахунком.

5.3. Організатор не несе відповідальності за будь-які втрати або збитки Користувача, які можуть виникнути в результаті таких дій.

5.4. Організатор має право в односторонньому порядку списувати з Бонусного Рахунку Користувача бонуси, які були зараховані помилково або пов'язані з купівлею, яка була скасована, у разі повернення товару, а також в разі виявлення шахрайства та / або недобросовісних дій Користувача з Персональним Номером Користувача або Бонусним Рахунком Користувача.

   

6. Використання персональних даних Користувача.

6.1. Інформація, вказана Користувачем в Анкеті (ПІБ, дата народження, номер мобільного телефону, e-mail, поштова адреса і т.п.), є його персональними даними. Персональні дані Користувача є конфіденційною інформацією, збір і подальша обробка персональних даних здійснюється Організатором відповідно до Закону України «Про захист персональних даних», іншими нормативно-правовими актами України.

6.2. Своєю згодою з цими правилами Користувач добровільно надає Організатору зазначені в Анкеті персональні дані для реєстрації в інформаційній системі в якості Користувача Бонусного Рахунку, а також з метою підтримки довгострокового співробітництва з Організатором. Користувач також дає згоду на використання його персональних даних для обробки замовлень на придбання товарів Організатора, отримання рекламних та спеціальних пропозицій, інформації про акції, розіграші, іншої інформації про діяльність Організатора. Для цілей, передбачених цим пунктом, Організатор має право направляти листи, повідомлення та матеріали на поштову адресу, e-mail Користувача, Push-повідомлення, а також відправляти sms-повідомлення, здійснювати дзвінки на вказаний в Анкеті телефонний мобільний номер.

6.3. Для цілей, передбачених п. 5.2 Правил, Користувач надає Організатору право здійснювати обробку його персональних даних, в тому числі: записувати персональні дані в бази даних Організатора (без додаткового повідомлення Користувача про це), здійснювати довічне зберігання даних, їх накопичення, оновлення, зміну (у разі необхідності). Організатор зобов'язується забезпечити захист даних від несанкціонованого доступу третіх осіб, не поширювати і не передавати дані будь-якій третій стороні (крім передачі даних пов'язаним особам, комерційним партнерам, особам, уповноваженим Організатором для здійснення безпосередньої обробки даних для зазначених цілей, а також на обов'язковий запит компетентного державного органу).

6.4. У разі зміни своїх персональних даних Користувач повинен надати Організатору оновлену інформацію шляхом внесення змін у розділ «Персональні дані» Персонального Кабінету Користувача на https://eurotoy.com.ua/ У разі невиконання Користувачем даного вимоги, Організатор не несе відповідальності за несприятливі наслідки, пов'язані з використанням застарілих даних.

6.5. Користувач безпосередньо після реєстрації або в будь-який інший момент може встановити заборону (обмеження) на використання його персональних даних. Для цього Користувач повинен звернутися за телефоном Організатора з відповідним повідомленням. Користувачу також надаються інші права, передбачені статтею 8 Закону України «Про захист персональних даних».

6.6. Анкета Користувача не приймається Організатором у випадку некоректного заповнення даних.

6.7. Організатор зобов'язується вчасно інформувати Користувача про його можливості та винагороди, однак не несе відповідальності за повідомлення, які не були доставлені Користувачу в результаті незалежних від Організатора обставин.

6.8. Користувач надає Організатору право направляти йому будь-яку інформацію комерційного і / або інформаційного характеру про Бонусну  програму «Евротойчик» або Акційні Програми та про інші споживчі пропозиції поштою, електронною поштою, телефоном та / або SMS.

6.9. Дані Користувача, зазначені в Анкеті, є конфіденційними. Доступ до даних мають відповідальні особи Організатора і сам Користувач, а також ці дані можуть бути надані на вимогу правоохоронних та / або інших органів відповідно до чинного законодавства.

Відповідальність за недостовірність даних у анкеті персональних даних несе Користувач Бонусного Рахунку.

7. Порядок нарахування бонусів

7.1. Кожен Користувач при здійсненні покупок в інтернет магазині https://eurotoy.com.ua/  шляхом оформлення замовлення через сайт https://eurotoy.com.ua/ або за фактом виконання умов Бонусної програми «Евротойчик» та/або спільних маркетингових заходів та пропозицій у Партнерів, має право отримувати Бонуси на свій Бонусний Рахунок та інші додаткові переваги, якщо вони визначені правилами Програми та/або правилами таких маркетингових заходів.

7.1. Бонуси за реєстрацію поширюється тільки на нових користувачів, що пройшли Процедуру реєстрації  на сайсті https://eurotoy.com.ua/  . Сума становить 100 Бонусів і зараховується автоматично на Бонусніий рахунок Користувача.

7.2. Бонуси за відгуки поширюються на всіх Користувачів Бонусної програми «Евротойчик»  Сума становить 10 бонусів за одих відкуг на сайті  https://eurotoy.com.ua/ .   Нарахування бонусів за відгуки та коментарі відбувається в разі, якщо вони відповідають вимогам:

•         Відповідати правилам сайту і бути унікальним (НЕ скопійованих з іншого сайту);

•         Містять корисну пораду, досвід і рекомендації використання;

•         Містять додаткові характеристики, які не вказані в картці товару);

Блокуються відгуки або коментарі:

·         Не мають прямого і безпосереднього відношення до товару.

·         Обговорення або скарги на роботу служб інтернет-магазину (доставки, сервісу, магазину, бухгалтерії і т.д.), але не стосуються безпосередньо якостей обговорюваного товару. Для вирішення вашої проблеми зв'яжіться зі службою підтримки клієнтів за допомогою зворотного зв'язку або за вказаними на сайті телефонами.

·         Занадто емоційні критичні відгуки на товар без чітких аргументів і вказівки реальних причин негативного ставлення до товара;

Бонуси за відгук по товару будуть вам нараховані протягом 3-х днів після публікації відгуку https://eurotoy.com.ua/ Всі коментарі та відгуки Користувачів  нашому сайті проходять попередню модернізацію. За один місяць одному Користувачеві бонуси нараховуються не більше ніж за 15 відгуків.

7.3. При виконанні Користувачем умов отримання Бонусів, на його Бонусний Рахунок нараховується сума Бонусів, встановлена Організатором для конкретного товара у конкретний проміжок часу та в момент підтвердження Користувачем замовлення товару є дійсною. Сума бонусів до нарахування за конкретний товар встановлюється Організатором в абсолютному або відносному значенні до вартості такого товару та відображується на сайті у абсолютному еквіваленті. Якщо при оплаті такого товару Користувач використав Бонуси для отримання знижки, сума Бонусів до нарахування може бути перерахована відносно до суми, сплаченої грошовими коштами. Сума Бонусів зараховується на Бонусний Рахунок Користувача у абсолютному еквіваленті.

7.4. Користувач має змогу отримувати на свій Рахунок Бонуси за свої дії, що не підпадають під загальноприйняте визначення операцій купівлі-продажу товарів та не супроводжуються грошовими відносинами між Організатором та Користувачем. Розмір Бонусів та перелік таких дій визначається Організатором та публікується на сайті https://eurotoy.com.ua/

7.5. Розмір Бонусів, що підлягають нарахуванню Користувачам за придбання товарів та перелік таких товарів визначається Організатором та публікується на сайті   https://eurotoy.com.ua/

7.6. Термін активації, термін дії та сума Бонусів, що підлягає нарахуванню на Бонусний Рахунок Користувача за один і той самий товар або за іншу активність Користувача, може відрізнятись в залежності від умов діючих на даний момент акційних пропозицій та маркетингових заходів.

7.7. Організатор залишає за собою право на власний розсуд встановлювати суми Бонусів, що підлягають нарахуванню за придбання конкретного товару та/або іншу активність Користувачів, публічно повідомивши про це Користувачів шляхом розміщення такої інформації на сайті  https://eurotoy.com.ua/ або шляхом надсилання Користувачам sms-повідомлень/електронних листів.

7.8. Нарахування Бонусів відбувається в інформаційній системі Організатора на Бонусний Рахунок Користувача.

7.9. Нарахування Бонусів Користувачам відбувається при готівковому розрахунку за товар та при розрахунку банківськими картками.

7.10. Нараховані за придбання товару Бонуси є недоступними для обчислення на їх підставі знижки та списання з Бонусного Рахунку протягом 14 (чотирнадцяти ) календарних днів з дати оплати замовлення. Датою оплати  покупки вважається дата зарахування коштів на рахунок Організатора та  статусу замовлення таких товарів на “Виконано”. По завершенні вказаного терміну, нараховані Бонуси стають доступними для списання.

7.11. У разі повернення Користувачем придбаного раніше товару, Бонуси, використані при придбанні даного товару, повертаються на Бонусний Рахунок Користувача, з якого вони були списані раніше, Бонуси, нараховані Користувачу за придбання даного товару, анулюються.

7.12. Якщо сума грошових коштів, що підлягають поверненню Користувачеві на підставі повернення придбаного раніше товару, перевищує суму грошових коштів, яка фактично надійшла в якості оплати за такий товар раніше, бонуси, що були використані Користувачем для отримання знижки на товар, що повертається, не підлягають поверненню на Бонусний Рахунок Користувача.

7.13. У разі обміну Користувачем придбаного раніше товару на інший товар/товари, коли вартість нового товару/товарів не перевищує суму коштів, яка фактично надійшла в якості оплати за товар, що повертається, Бонуси, використані для отримання знижки на товар, що повертається, підлягають поверненню на Бонусний Рахунок Користувача, з якого вони були списані. Бонуси, що підлягають нарахуванню за новий товар/товари зараховуються на Бонусний Рахунок Користувача, згідно правил нарахування, що діють на момент здійснення обміну товару/товарів. Бонуси, що були нараховані під час придбання товару, що повертається, списуються з того Бонусного Рахунку Користувача, на який вони були зараховані.

7.14. У разі обміну Користувачем придбаного раніше товару на інший товар/товари, коли вартість нового товару/товарів перевищує суму коштів, яка фактично надійшла в якості оплати за товар, що повертається, Бонуси, використані для отримання знижки на товар, що повертається, не підлягають поверненню на Бонусний Рахунок Користувача. Бонуси, що підлягають нарахуванню за новий товар/товари, зараховуються на Бонусний Рахунок Користувача, згідно правил нарахування, що діють на момент здійснення обміну товару/товарів. Бонуси, що були нараховані під час придбання товару, що повертається, списуються з Бонусного Рахунку Користувача.

7.15. При здійсненні обміну товару/товарів, Бонуси не можна використати для отримання знижки на новий товар.

7.16. Повернення і обмін товару, придбаного Користувачем, здійснюється в межах встановлених Законом України «Про захист прав споживачів».

7.17. Організатор залишає за собою право змінювати умови нарахування Бонусів, повідомивши про це Користувачів у порядку, встановленому даними Правилами.

7.18. У разі, якщо відсутні необхідні технічні та / або інші можливості для нарахування Бонусів, Бонуси будуть нараховані на Бонусний Рахунок Користувача після відновлення необхідних можливостей.

7.19. Бонуси не нараховуються в разі дії обмежень, встановлених Організатором.

 

8. Порядок використання бонусів

8.1. При розрахунку суми знижки, що надається Користувачам,

 1 (один) Бонус= 1 Евротойчик і надає право на отримання таким Користувачем 1 (однієї) гривні знижки.

8.2. Користувач має право використовувати Бонуси, які є на його Рахунку, для отримання знижки при купівлі будь-яких товарів https://eurotoy.com.ua/

8.3. Використання Користувачем накопичених Бонусів та отримання на цій підставі знижки можливе лише за умови наявності доступних для використання (списання) Бонусів на Бонусному Рахунку Користувача. Сума доступних для використання Бонусів, що відображується Користувачу під час оформлення замовлення, може відрізнятися від суми доступних для використання Бонусів, що була відображена раніше, якщо з Бонусним Рахунком Користувача в цей час відбулися зміни.

8.4. Процедура списання/нарахування Бонусів доступна Користувачам тільки при оформленні замовлення на https://eurotoy.com.ua/  Якщо оформлене на Сайті замовлення корегується Оператором Колл-центру Організатора за запитом Користувача, у разі необхідності та з метою запобігання неправомірних та шахрайських дій третіх осіб, перерахунок Бонусів до використання проводиться у межах суми, вказаної Користувачем у відповідному полі електронної форми під час оформлення замовлення на сайті і не може її перевищувати.

У випадку, якщо через технічні збої під час оформлення замовлення на сайті Користувач не мав змоги використати наявні у нього та доступні для списання бонуси, він має змогу використати всі доступні для списання бонуси під час підтвердження замовлення в телефонному режимі або відмовитись від використання Бонусів у даному замовленні.

8.5. Бонуси можуть бути використані Користувачем Бонусного Рахунку за умови, якщо для цього є всі необхідні технічні та / або інші можливості: присутній інтернет-зв'язок, електроенергія, справно працює програмне забезпечення, тощо.

8.6. Бонуси неможливо використовувати (списувати) при придбанні:

● подарункових сертифікатів

● в разі дії інших обмежень, встановлених Організатором

8.7. Організатор залишає за собою право змінювати перелік товарів / послуг, при придбанні яких Користувач може використовувати Бонуси.

8.8. Бонуси не є і не можуть бути засобом платежу, будь-яким видом валюти чи цінного паперу.

8.9. Накопичені Бонуси не можуть бути переведені в грошовий еквівалент і видані Користувачу готівковими коштами.

8.10. Організатор не несе відповідальності за сплату Користувачем податків і виконання інших зобов'язань, пов'язаних з використанням Бонусного Рахунку.

8.11. Бонуси, що не були використані Користувачем протягом 120 днів з дати їх активації або останьої покупки,  на Бонусному Рахунку, вважаються анульованими і списуються з рахунку Користувача. 

 

9. Інші умови

9.1. Термін використання Бонусного Рахунку є необмеженим. Організатор має право вносити будь-які зміни у терміни використання Бонусного Рахунку у порядку, встановленому дійсними Правилами.

9.2. Правила регулюються наказами керівника Організатора та чинним законодавством України. При розрахунках з Користувачем Організатор має право тимчасово відмовити Користувачу в нарахуванні або використанні Бонусів, у випадку відсутності, на момент звернення Користувача технічної або іншої можливості для цього.

9.3. Організатор гарантує, що під час отримання, зберігання, оброблення і використання отриманої від Користувача персональної інформації він буде дотримуватися положень даних Правил та норм чинного законодавства України. У зв’язку з цим Користувач підтверджує, що він ознайомився та повністю (однозначно) погодився із Правилами Бонусної програми «Евротойчик» застереженнями щодо отримання, зберігання, оброблення і використання інформації, зазначеної в Анкеті.

9.4. Користувач Бонусного Рахунку надає однозначну згоду на те, що всі дані, в тому числі персональні, зазначені в Анкеті, і дані про здійснені Користувачем покупки можуть бути отримані, збережені, оброблені та використані Організатором й іншими вповноваженими Організатором організаціями та третіми особами без обмеження за строком і територією, у тому числі й за межами України, з метою функціонування Програми, створення нових пропозицій, вивчення споживчого попиту, у маркетингових, інформаційних, рекламних або інших аналогічних цілях, наданні Користувачеві рекламних та інформаційних матеріалів без обмежень.

9.5. Організатор залишає за собою право відмовити будь-кому в користуванні Бонусним Рахунком за своїм розсудом, без надання жодних пояснень з цього приводу та без будь-яких негативних наслідків для себе.

9.6. Організатор має право в односторонньому порядку вносити зміни в дані Правила, з дотриманням процедур, зазначених для таких випадків у цих Правилах.

9.7. Повідомлення про призупинення або припинення дії Бонусної програми «Евротойчик», а також про зміну Правил Програми вважається направленим Користувачу, якщо воно було розміщено на Сайті та/або у Точках продажу та/або направлене Користувачу на зазначені у Анкеті адреси електронної пошти або номер мобільного телефону.

10. Відповідальність.

10.1. Організатор Бонусної програми «Евротойчик»  не несе відповідальності за не повноту або не достовірність даних наданих Користувачами Бонусного Рахунку. Користувачі самостійно відповідають за достовірність наданих ними даних.

10.2. Відповідальність Організатора не може перевищувати кількість Бонусів на рахунку Користувача і не включає будь-яку упущену вигоду, непрямі збитки, шкоду завдану третім особам.

10.3. Організатор не несе відповідальності за роботу інтернет провайдерів, операторів зв'язку, банківських установ, сервісів оплати Visa/MasterCard, в результаті яких необхідна інформація, дані не надійшли або надійшли із запізненням, були загублені або пошкоджені.

10.4. Організатор не несе відповідальності за неможливість нарахування/списання Бонусів у випадку, якщо ім'я та по батькові та / або прізвище, номер телефону або інший спосіб зв'язку були вказані невірно та / або нерозбірливо, або змінені. При цьому такий Користувач не має права на одержання від Організатора будь-якої компенсації.

10.5. Організатор не вступає в будь-які суперечки стосовно правильності, своєчасності нарахування/списання Бонусів та не несе відповідальності за такі дії.

10.6. У випадку виникнення ситуації, що припускає неоднозначне тлумачення даних Правил, будь-яких спірних питань та / або питань, не врегульованих цими Правилами, остаточне рішення приймається Організатором, рішення Організатора є остаточним і оскарженню не підлягає.

10.7. Порушення Користувачем Бонусного Рахунку цих Правил або відмова Користувача від належного виконання цих Правил (в т.ч. Механіки, порядку, строків тощо), вважається відмовою Користувача від користування Бонусним Рахунком, така особа не має права на одержання від Організатора будь-якої компенсації.

   

11. Застереження.

11.1. Будь ласка, для уникнення непорозумінь - уважно ознайомтесь з даними правилами.

11.2. Відповідно до вимог ст. 634 Цивільного Кодексу України до договорів приєднання, а саме можливості укладання такого договору лише шляхом приєднання однієї сторони до запропонованого договору, своєю участю всі Користувачі Бонусного Рахунку погоджуються з цими Правилами та зобов'язуються їх виконувати